Eurocommissaris van Informatie

Het avontuur van het EU-octrooi: hoe is het afgelopen?

Uit de pers:

Artikel 1: Engels wordt 'voertaal' voor EU-patent
Bron: De Tijd, 11 maart 2011
Auteur: Kris van Haver

Tegen eind 2013, begin 2014 zal Europa eindelijk beschikken over een eenvormig Europees patent, een octrooi dat onmiddellijk in 25 van de 27 EU-lidstaten geldig is. De Europese ministers van Economie zetten gisteren het licht op groen voor een ‘versterkte samenwerking’ en omzeilen zo het verzet van Italië en Spanje. Een eenvormig EU-patent moet het prijskaartje voor de aanvraag van een octrooi in Europa tot tien keer goedkoper maken. Het Europese bedrijfsleven dringt al decennia aan op een eenvormig EU-octrooi.

De eurocommissaris voor de Interne Markt, Michel Barnier, maakt eind deze maand voorstellen bekend voor het talenregime voor dit EU-patent. Hij grijpt terug naar een compromis dat onder Belgisch EU-voorzitterschap werd gesmeed, maar botste op het veto van Rome en Madrid. Een patent kan worden aangevraagd en verkregen in het Frans, Engels of Duits. Die tekst is juridisch bindend. Een vertaling voor commercieel gebruik in de eigen taal en het Engels is standaard en wordt terugbetaald. Dat maakt van het Engels de facto de voertaal voor het Europese patent.

Federaal minister voor Economie Vincent van Quickenborne erkent dat de komende maanden nog discussies onder de 25 op stapel staan. Bijvoorbeeld over de vraag hoelang die ‘suprematie’ van het Engels zal duren. Onder meer de Fransen en de Duitsers willen dat op redelijke termijn wordt overgestapt op automatische vertalingen. Maar die staan nog niet op punt.

Volgens Van Quickenborne komt het tijdschema voor de goedkeuring van een Europees patent niet in het gedrang door de juridische obstakels rond de creatie van een aparte Europese rechtbank voor het behandelen van patentgeschillen.

Artikel 2: EU-Hof lust patent-rechtbank niet
Bron: De Tijd, 9 maart 2011
Auteur: Kris van Haver

Het Europees Hof van Justitie wil niet weten van een aparte rechtbank voor het beslechten van geschillen over Europese en gemeenschapsoctrooien. In een zeer principieel advies veegde het Hof die optie van tafel als ‘onverenigbaar met het Europees recht’. De octrooirechtbank zal immers geen Europese instelling zijn, maar krijgt wel de exclusieve bevoegdheid geschillen te beslechten. Het Hof ziet daarin een niet-tolereerbare overdracht van bevoegdheden.

Het wordt moeilijk een oplossing uit te werken die wel gesmaakt wordt door het Hof, luidt het in Europese kringen. Toch wil niemand dat de geschillen- regeling - nu moet een patenthouder een octrooigeschil uitvechten in elk land afzonderlijk, voor de nationale rechtbanken - de creatie van een EU- patent met 25 vertraagt.

Morgen zetten 25 van de 27 lidstaten van de Europese Unie het licht op groen voor een ‘versterkte samenwerking’ rond het Europese patent. Na de goedkeuring is dat gemeenschapsoctrooi geldig in alle EU-lidstaten, op Spanje en Italië na. Nu moet een patent dat is goedgekeurd bij het Europese octrooibureau, in elk land afzonderlijk gavalideerd en dus ook vertaald worden. Die papier- en vertaalkosten maken een Europees patent erg duur.

België probeerde als Europees voorzitter vorig jaar een akkoord met 27 te vinden over het EU-patent, maar stuitte op een njet van Spanje en Italië. Daarom wilde een beperkte groep landen doorzetten. Intussen is die uitgegroeid tot 25 lidstaten. Ook het Italiaanse bedrijfsleven wil mee aan boord.

Kmo’s

‘Dit is na bijna 50 jaar een enorme doorbraak’, jubelde de Hongaarse staatssecretaris voor Economie, Zoltàn Cséfalvay, gisteren. Nu is een octrooi aanvragen in Europa makkelijk tien keer duurder dan in de Verenigde Staten. ‘Vooral innovatieve kmo’s kunnen niet competitief zijn met zo’n duur patentsysteem.’

Zodra de versterkte samenwerking is goedgekeurd, moet de Europese Commissie concrete wetgeving voorstellen: een verordening over het toekomstige gemeenschapsoctrooi en een over het talenregime. Een belangrijk onderdeel van die algemene wetgeving wordt de procedure voor het beslechten van geschillen.

Pagina 3 van 3

You are here: Eurocommissaris van Informatie