EKA :: Ereleden

Jan Peumans

Jan Peumans studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Hij werd al jong lid van de Volksunie. Nadat de Volksunie in 2001 uiteenviel koos hij voor de partij N-VA. Als ondervoorzitter van de N-VA, deelsenator en voorzitter van het Vlaamse Parlement is het een genoegen om deze man als erelid te hebben.

Petra De Sutter

Petra de Sutter is een buitengewoon hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Gent en is tevens hoofd van de afdeling Reproductieve geneeskunde van het Universitair ziekenhuis Gent. Sinds 2014 zetelt ze voor Groen in de senaat en de Raad van Europa. Dankzij haar steun en ervaring kunnen wij als EKA blijven groeien.

Peter Burssens

Peter Bursens doctoreerde in de studierichting politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen in 1999. Met zijn ervaring is hij nu een hoogleraar in het departement politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na zijn vele jaren steun en hulp zijn wij zeer dankbaar dat hij nog steeds EKA blijft steunen.

Sander Loones

Sander Loones is als achtergrond Jurist met een ruime ervaring in asiel- en migratiebeleid. Sinds 2014 is hij Europees Parlementslid voor de N-VA en ondervoorzitter van de partij.  Met zijn politieke interesse en zijn Europese kennis is het een Eer om Sander Loones als erelid te hebben van EKA.

Ivo Belet

Ivo Belet was een voormalige journalist bij de VRT. Tot op heden is hij sinds 2004 een Europees parlementslid voor de CD&V. Hij is er lid van de Europese Volkspartij en zetelt in het Comité voor Industrie, onderzoek en Energie. Zijn ervaring en expertise omtrent Europa maakt het voor ons een genoegen dat hij erelid is. 

Hilde Veutmans

Deze Politica voor Open Vld is afgestudeerd in de Sociologie en de Criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel is zij de Schepen van Sint-Truiden en sinds 2015 is zij eveneens een Europees Parlementslid. Haar interesse in Europa, maakt het voor EKA een privilege haar als erelid te hebben.

Johan Van Overtveldt

Johan Van Overtveldt is een voormalig journalist en politicus voor de N-VA. Zijn doctoraat in de economische wetenschappen maakt hem geschikt als huidige minister van Financiën. Eveneens is hij een Europees parlementslid, wat maakt dat zijn erelidmaatschap voor ons een hele eer is.

Helga Stevens

Helga stevens is een doof geboren politica voor de N-VA. Op 1993 haalde ze als eerste dove een licentiaatsdiploma in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna studeerde ze nog verder aan de Universiteit van Californië waar ze een master in de rechten behaalde. Bij de verkiezingen van 2014 werd ze verkozen als Europarlementariër voor N-VA en besloot daarbij haar mandaat als gemeenteraadslid op te geven. Met haar kennis over Europa en haar achtergrond maakt haar een vrouw die niet opgeeft. Daarom is het voor ons zeker een eer dat Helga Stevens erelid is van EKA.

Kathleen van Brempt

Kathleen van Brempt is een politica voor sp.a. Zij behaalde een licentiaat sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2009 is ze een Europees parlementslid en eveneens is ze sinds 2014 de ondervoorzitter van de S&D-fractie. Haar Europese interesse maakt het voor ons een privilege haar als erelid te hebben.

Tom Vandenkendelaere

Tom Vandenkendelaere is een Europees parlementslid voor de CD&V. Hij is hoofd van de commissie Economische en monetaire zaken en lid van de commissie van werkgelegenheid en sociale zaken en commissie en landbouw. Zijn Europese expertise maakt het voor ons een genoegen om hem als erelid van EKA te hebben.

Philippe De Backer

Deze politicus voor Open Vld is momenteel de staatssecretaris van de Noordzee, bestrijding van sociale Fraude en Privacy. Tot 2010 was hij de voorzitter van jong VLD waarna hij van 2011-2016 lid was van het Europees parlement. Zijn verleden als Europarlementariër en zijn interesse in Europa maakt het voor ons een genoegen dat hij EKA steunt.

Annemie Neyts

Annemie Neyts studeerde Romaanse Filologie en Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1994-1999 zetelde ze in het Europese parlement voor de partij Open Vld. Dit deed ze terug van 2004-2014, waarbij ze aan het einde van 2014 een stap opzijzette en opgevolgd werd door Hilde Vautmans. Haar Europees engagement maakt haar voor ons een geschikt erelid en zijn we dus heel trots op haar lidmaatschap.

Nahima Lanjri

Nahima Lanjri is een christendemocratische politica met Marokkaanse roots. Sinds 2010 is ze rechtstreeks verkozen voor de kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Antwerpen. Bij de lokale verkiezingen van 2012 was ze lijsstrekker voor CD&V in het district Borgerhout een momenteel is ze daar districtsraadslid. Met haar politieke interesse zijn wij trotst om haar als erelid te hebben van EKA.

Koen Metsu

Koen Metsu is een politicus voor de N-VA. Hij is burgemeester van Edegem en werd bij de Belgische federale verkiezingen van 2014 verkozen als volksvertegenwoordiger voor de kieskring Antwerpen. Hij zetelt dan ook in de Kamer van volksvertegenwoordiging en werd in 2015 voorzitter van de tijdelijke commissie terreurbestrijding. Zijn ervaring in de politiek, maakt zijn steun voor EKA een meerwaarde.

Ludwig Caluwé

Ludwig Caluwé is een politicus voor de CD&V en studeerde Rechten aan het toenmalige UFSIA en UIA. In het verleden is hij Vlaams Parlementslid, gemeenschapssenator en fractievoorzitter van het Vlaamse Parlement geweest. Nu is Ludwig Caluwé gedeputeerde voor de provincie Antwerpen. Met zijn ervaring en interesse in de politiek is het een genoegen dat hij erelid geworden is van EKA.

Herman van Goethem

Het is een hele eer dat de rector van de Universiteit Antwerpen ons wilt steunen. Herman Van Goethem behaalde een master in geschiedenis en doctoreerde in de Rechten. Sinds 1981 is hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doceert ‘politieke en institutionele Geschiedenis van België’ en ‘Geschiedenis en Beeld’.

Stefaan Walgrave

Deze hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen is afgestudeerd als doctor in de politieke en sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Met zijn politieke expertise is het een eer en een meerwaarde dat Stefaan Walgrave erelid geworden is van EKA.

Dirk De Bièvre

Dirk De Bièvre is professor internationale politiek en internationale politieke economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse Filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Politieke Wetenschappen aan de universiteiten Louvain-la-Neuve en Konstanz. Uiteindelijk doctoreerde hij in de politieke en sociale wetenschappen aan de European University Institute over de invloed van de Wereldhandelsorganisatie op lobbying patroneren in het Europees extern handelsbeleid. Hij is al verscheidene jaren erelid van EKA en met zijn Europese expertise is het elk jaar opnieuw een genoegen om deze professor als erelid te hebben van EKA.

Henri de Waele

Henri de Waele studeerde Nederlands, Internationaal en Europees recht in Nijmegen en Leuven. Buiten zijn positie in de Universiteit Antwerpen geeft hij eveneens les Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn expertise over Internationaal en Europees recht is het voor ons een eer dat hij erelid is van EKA.

Hendrik Vos

Hendrik Vos is een politicoloog en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceert in de bachelor Politieke Wetenschappen en in de masteropleidingen politieke wetenschappen en EU-studies. Met zijn expertise over Europa en de Europese Unie is zijn erelidmaatschap een meerwaarde voor EKA.

Matti Van Hecke

Matti Van Hecke studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit Antwerpen. Hij studeerde af in de master European and Comparative Science en in de master internationale relaties en diplomatie. Hij is een gasprofessor in het departement Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en werkt hij ook voltijds aan zijn doctoraat aan de Policy Research Centre for Foreign Affairs, International Entrepreneurship and Development Cooperation. Zijn doctoraat gaat over het succes en het falen van regionaal lobbying in de EU, wat ook voor EKA interessant kan zijn. Zijn erelidmaatschap is dus zeker een eer voor ons.

Orry Van de Wauwer

Orry Van de Wauwer is zijn EKA tijden begonnen in het academiejaar 2007-2008 als Praetor. Hierna heeft hij zijn kennis verbreed door zich helemaal bloot te geven in de functie PR. Met deze verworven vaardigheden is hij zo gegroeid tot Praeses van EKA in het academiejaar 2009-2010. Deze EKA-klassieker heeft na zijn EKA jaren zijn interesse voor politiek en Europa verdergezet in zijn werk en is zo Vlaamse Volksvertegenwoordiger in de kieskring Antwerpen voor CD&V geworden. Met zijn ervaring is het zeker een eer om hem als erelid te hebben van EKA.

Chantal Schinkels

In het academiejaar 2008-2009 is zij in EKA begonnen als PR. Het academiejaar daarna heeft ze zich ten volle gegeven in de functie Vice-praeses om in 2010-2011 de touwtjes zelf in handen te nemen als Praeses. Deze pro-senior heeft zelf vele jaren kunnen genieten van de wonderen van EKA, om ons nu nog steeds te steun onder de vorm van erelid.

Elke Mets

Deze dame is een gekend EKA-fenomeen die al enkele EKA jaren achter de rug heeft. In het academiejaar 2011-2012 is ze in EKA gestapt als Ab-actis. Het jaar daarop haalde ze nieuwe ervaringen uit de functie Cultuur en zo is ze in het academiejaar 2013-2014 gegroeid tot Praeses. Ook nu ze aan het werken is, kom je deze pro-senior nog wel eens tegen op een EKA-feestje. Dankzij haar steun en hart voor EKA kunnen wij steeds blijven groeien als club.

Toby Fischler

Toby is EKA begonnen als Praetor in het academiejaar 2012-2013. Het jaar daarna ondersteunde hij EKA als mentor, maar EKA ondersteunen doet hij nu nog. Deze jongeheer is ook soms te vinden op EKA-evenementen en zijn ervaring en steun zorgt er voor dat wij verder kunnen groeien. 

Harald Gjertsen

Een pintje, of liever toch een Duveltje voor deze jonge heer? Zo kennen wij hem. Zijn politieke interesse lokte hem in het academiejaar 2012-2013 in de functie Praetor. Na 1 jaar in EKA gezeten te hebben was dit niet het laatste wat we van hem zagen. Tot nu kun je Harald nog steeds vinden aan de toog van De Salamander of gewoon in het nachtleven. Met zijn expertise uit zijn EKA jaar en zijn politieke interesse is Harald nog steeds een vaste waarde voor ons en bedanken wij hem om dit jaar weer erelid te worden.

Leo Delwaide

Als gewezen Antwerps burgemeester en CD&V-politicus rijken de verwezenlijkingen van dit erelid tot diep in de wortels van de geschiedenis. Naast zijn voordurend engagement om van Antwerpen een wereldhaven te maken, zet hij zich ook in voor het vrij verkeer van personen in europa. In deze laatste functie, helpt hij ook EKA met zijn steun en advies om door te groeien.

Kari Gjertsen

Begonnen in het academiejaar 2014-2015 als Ab-actis kom je deze dame nog steeds tegen op onze EKA-evenementen. Het jaar na haar Ab-actis zijn, nam ze de functie Opifex op om zo door te groeien tot de functie Vice-Praeses in het academiejaar 2016-2017. Deze dame heeft een echt EKA-hart en steunt en helpt ons waar het kan. Ons Kari haar erelidmaatschap is een grote steun en helpt zij EKA groeien.  

Tom Michiels

Dit EKA-icoon kom je zeker en vast nog tegen in ons stamcafé De Salamander. In het academiejaar 2015-2016 is hij begonnen binnen EKA als Ab-actis. Hieruit heeft hij veel ervaring opgedaan om het jaar daarop verkozen te worden tot Praeses van EKA. Dit jaar is hij nog steeds een passief-praesidium lid met als functie Peter. Toch besloot hij EKA extra te steunen door een erelidmaatschap aan te gaan. Dit appreciëren wij ten zeerste en met zijn kennis van de afgelopen jaren kunnen wij steeds vertrouwen op zijn steun en hulp.

Rafael Van Hoorick

Rafael Van Hoorick begon zijn EKA-carrière in het academiejaar 2013-2014 waar hij Praetor was. Deze functie heeft hij twee jaar uitgevoerd om zo door te stromen naar de functie Vice-Praeses in het academiejaar 2015-2016. Zijn politieke interesse en de expertise die hij opgedaan heeft binnen EKA komen hem nu handig van pas nu hij stagiair is bij het Europese parlement. Zijn EKA-interesse houdt hem tot op de dag van vandaag nog bezig en het is fijn om zijn steun te krijgen in de vorm van een erelidmaatschap. 

Pauline Geentjens

Pauline Geentjes is in EKA begonnen in 2013 als de functie Opifex, waarna ze het jaar daarop haar vaardigheden heeft kunnen uiten in de functie cultuur. Deze dame weet zeker van aanpakken en is dan ook in het academiejaar 2015-2016 Praeses geworden van EKA. Haar EKA-hart ontbreekt niet en je zult haar nog wel eens zien op een evenement van EKA. Haar steun is dus zeker een meerwaarde voor ons.